VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

quyền sở hữu trí tuệ - Đăng ký bản quyền logo - Bảo hộ nhãn hiệu

Văn phòng tư vấn luật Sở hữu trí tuệ - Luật sư Quang Thái

Tư vấn bảo hộ sáng chế

I. Tư vấn bảo hộ sáng chế

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đăng ký bảo hộ sáng chế la một trong những thủ tục quan trọng cần được tiến hành nhanh chóng để bảo hộ được các sáng chế trước khi có sự xâm phạm của các chủ thể khác.

Văn phòng luật sư Quang Thái cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hộ sáng chế, tư vấn, giải thích, hướng dẫn quý khách hàng các quy định của pháp luật về bảo hộ sáng chế.

II. Nội dung tư vấn bảo hộ sáng chế

 1. Tư vấn điều kiện bảo hộ sáng chế;
 • Điều kiện bảo hộ đối với Sáng chế: có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp cao.
 • Điều kiện bảo hộ đối với Giải pháp hữu ích: có tính mới; có khả năng áp dụng công nghiệp cao.
 1. Hình thức đăng ký bảo hộ sáng chế: Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
 2. Các tài liệu cần Quý khách hàng chuẩn bị để đăng ký bảo hộ sáng chế.

Tư vấn bảo hộ sáng chê

III  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

 • Tư vấn, tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích ở Việt nam và nước ngoài.
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích ở Việt nam hoặc nước ngoài.
 • Đại diện theo ủy quyền của Quý khách hàng để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài
 • Duy trì, theo dõi hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích đã được cấp ở Việt nam và nước ngoài.
 • Rà soát hoặc soạn thảo hợp đồng, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam.
 • Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan.


Bài viết liên quan
Tư vấn bảo hộ sáng chế ở Việt Nam

Tư vấn bảo hộ sáng chế ở Việt Nam

Với sự phát triển của khoa học - công nghệ cùng những lợi ích to lớn mà khoa học – công nghệ mang lại cho con người đã thúc đẩy con người ngày càng chú trọng đầu tư phát minh, sáng chế ra nhiều sản phẩm sở hữu trí tuệ và thông qua việc đăng ký bảo hộ sáng chế ở Việt nam sẽ giúp cho quyền và lợi ích hợp pháp của ...

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế/giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng ...

Xem tất cả »


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch