VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

quyền sở hữu trí tuệ - Đăng ký bản quyền logo - Bảo hộ nhãn hiệu

Văn phòng tư vấn luật Sở hữu trí tuệ - Luật sư Quang Thái

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.

I. TƯ VẤN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hơp những yếu tố này tạo nên hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Như vậy cùng với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tạo nên sự khác biệt cho từng sản phẩm của mỗi doanh nghiệp. Vì thế việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sản phẩm sẽ giúp bảo vệ cho chủ sở hữu Kiểu dáng công nghiệp trước hành vi sử dụng trái phép từ phía những người khác, đem lại lợi nhuận về kinh tế cho chủ sở từ việc độc quyền khai thác thương mại đối với sản phẩm mang kiểu dáng của mình cũng như làm lợi cho người tiêu dùng và công chúng trong xã hội.

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.

1. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

-         Có tính mới:

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

-         Có tính sáng tạo:

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thì kiểu dáng đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

-         Có khả năng ứng dụng công nghiệp:

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng ứng dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

2. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

-         Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có.

-         Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

-         Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

3. Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

Bao gồm các tài liệu sau đây:

-         Tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được làm theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành (02 tờ theo mẫu)

-         Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (01 bộ)

-         Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp (05 bộ).

-         Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác: Giấy chứng nhận quyền thừa kế, Giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, Hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động.

-         Giấy ủy quyền (nếu có).

-         Các tài liệu khác có liên quan.

-         Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Lưu ý:

Đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ bao gồm các nội dung sau:

-         Tên sản phẩm hoặc bộ sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.

-         Chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thỏa ước Lorcano).

-         Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.

-         Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

-         Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ.

-         Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Đối với bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã mô tả nhằm xác định phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó. Ảnh chụp, hình vẽ phải rõ ràng, sắc nét, không được lẫn sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp, hình vẽ phải theo cùng tỉ lệ, kích thước mỗi ảnh chụp, hình vẽ không được nhỏ hơn 90x120mm và không được lớn hơn 210x297mm.

4. Thời hạn giải quyết đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp.

-         Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo yêu cầu vè hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn để đánh giá đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

-         Công bố đơn hợp lệ: thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

-         Thẩm định nội dung: thời hạn 07 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP.

Tư vấn và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tư vấn và làm việc chuyên sâu do nhóm Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực này, Văn phòng Luật sư Quang Thái cam kết tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất, đồng thời chúng tôi sẽ thực hiện bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

 


Bài viết liên quan
Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Hiện nay những giá trị vô hình của doanh nghiệp mà cụ thể là những quyền sở hữu trí tuệ đang đóng góp vào sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp, là thước đo quá trình lớn mạnh của doanh nghiệp. Để bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp tránh khỏi những hành vi xâm phạm, chiếm đoạt thì đăng ký sở hữu trí tuệ là biện ...

Đăng ký Bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký Bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng đẩ phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu gớp phần lớn trong quá trình tạo nên một thương hiệu của một sản phẩm. Do tầm quan trọng của nhãn hiệu trong việc xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường, nên cần phải bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ của pháp luật.

Đăng ký bản quyền logo

Đăng ký bản quyền logo

Logo là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Logo cũng chính là một đối tượng được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc đăng ký dưới dạng quyền tác giả dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Logo góp phần lớn trong quá trình tạo nên một thương hiệu của một sản phẩm. Do tầm quan ...

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế/giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng ...

Đăng ký quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả

Cùng với sự phát triển của lịch sử tri thức loài người cùng với sự tiến bộ và phát triển của nền khao học tri thức ngày càng phát triển và chiếm lĩnh một vị trí ngày càng sâu rộng trong xã hội, các tác phẩm về văn học nghệ thuật, tác phẩm âm nhạc, báo chí, sân khấu đến các tác phẩm nhiếp ảnh, nghệ thuật dân gian hay cả những tác ...

Xem tất cả »


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch