VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

quyền sở hữu trí tuệ - Đăng ký bản quyền logo - Bảo hộ nhãn hiệu

Văn phòng tư vấn luật Sở hữu trí tuệ - Luật sư Quang Thái

Bảo hộ sáng chế


Tư vấn bảo hộ sáng chế

Tư vấn bảo hộ sáng chế

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.Đăng ký bảo hộ sáng chế la một ...

Tư vấn bảo hộ sáng chế ở Việt Nam

Tư vấn bảo hộ sáng chế ở Việt Nam

Với sự phát triển của khoa học - công nghệ cùng những lợi ích to lớn mà khoa học – công nghệ mang lại cho con người đã thúc đẩy con người ngày càng chú trọng đầu tư phát minh, sáng chế ra nhiều sản phẩm sở hữu trí tuệ và thông qua việc đăng ký bảo hộ sáng chế ở Việt nam sẽ giúp cho quyền và lợi ích hợp pháp của ...

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế/giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng ...


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch