VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

quyền sở hữu trí tuệ - Đăng ký bản quyền logo - Bảo hộ nhãn hiệu

Văn phòng tư vấn luật Sở hữu trí tuệ - Luật sư Quang Thái

Kiến thức luật


Đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế

Đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế

Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai. Vì các điều ước quốc tế về IPR tạo ra cơ sở pháp lý và quy định chung nên những văn bản này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chặt chẽ ...

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

Đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là một yếu tố thể hiện lợi thế cạnh tranh trong thương mại, nên đã có không ít đối thủ cạnh tranh thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại đến các đối tượng SHCN để thu lợi bất chính trong kinh doanh. 27/08/2009. Điều 39 Luật Cạnh tranh xác định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ...

PHÁP LUẬT VỀ HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hết quyền SHTT (SHTT) là khái niệm bắt nguồn từ thuyết hết quyền.[1] Thuyết này xác định giới hạn cho quyền SHTT mang tính độc quyền và cân bằng giữa bảo hộ quyền SHTT với đảm bảo sự lưu thông của thị trường cũng như duy trì cạnh tranh lành mạnh; cân bằng giữa bảo vệ lợi ích của chủ thể nắm giữ quyền SHTT với lợi ích của người tiêu dùng. Theo ...

NHÃN HIỆU TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NHÃN HIỆU TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Không phải là hàng hoá nhưng nhãn hiệu lại có ý nghĩa rất lớn trong thương mại. Nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Vì vậy, pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia luôn coi trọng việc bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, khái niệm nhãn hiệu vẫn chưa được hiểu thống nhất ở các quốc gia. Bài viết đề cập ...

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO

Bài viết đề cập đến nội dung thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) theo quy định “mở” của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với các quốc gia thành viên. Việc chọn “ngưỡng” nào trong phạm vi “mở” đó là tùy thuộc vào mỗi quốc gia nhưng phải tuân theo nguyên tắc có thể “vượt trần” nhưng không được “dưới sàn”. Trong quá trình hoạch định chính sách, tùy ...


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch